ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

>    TECH: περιβαλλοντικά - υγειονομικά - ασφάλεια τροφίμων - ασφάλεια εργασίας - πυρκαγιές/εκρήξεις - τροχαία
>>  FINAN: Δοκ. Εκτιμητής Ακινήτων μέλος ΣΕΚΕ -   Κώδικας ΠτΚ άρθ. 99 συνδιαλλαγή, αρθ. 107 πτώχευση 


Επικοινωνία:   210-2112112,   210-2112113.   φαξ 210-2112114,     κινητό 6974-610 611
Αλληλογραφία και Επιδόσεις:  Σοφιανοπούλου 8,  Κ. Πατήσια 11145. www.jz-katagis.eu.   E-mail: john@jz-katagis.eu


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΕKA  (17Α-ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, 27Α-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ):

         στο www.eudokimos.edu.gr του Κ.Δ.Β/Μ/ 1 eudokimos
ΙΔΕΤΕ ΤΑ προγράμματα εκπαίδευσης Εργαζομένων με έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

> Ασφάλειας & Υγιεινής των Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Ε.-Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της
ΚΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στις βασικές αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων  Ε.Φ.Ε.Τ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επίπεδο 1)

> Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας αρθ. 48 και 49 του νόμου 3850/2010
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ:  (αναθέσεις και περιπτώσεις)


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διαβίωσης και εργασίας:

σε Κ.Υ.Ε. για Λ.Κ.-Λοιπά Καταστήματα και σε Κ.Δ.-Κέντρα Διασκέδασης

Αποτύπωση  Χωροθέτησης Θορύβου Κ.Υ.Ε.

2. Μετρήσεις ακτινοβολίας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου και RF-Radio Frequences.   Κεραίες Κινητής τηλεφωνίας.


5. Ανίχνευση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών αερίων σε βιομηχανικά και μη περιβάλλοντα, κλειστούς εργασιακούς χώρους, πλοία με μετρητή DRAGER  X-am 8000 Multi Gass Detection device.

Ειδικά σε:    Επιχειρήσεις επεξεργασίας Τροφίμων και KYE-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

8. Μετρήσεις μικροβιακού Φορτίου νερού επεξεργασίας 


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
στα χρηματοοικονομικά και Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ, άρθ. 99/συνδιαλλαγή και 107/πτωχεύσεις)

Δοκ. Εκτιμητής Ακινήτων μέλος Σ.ΕΚ.Ε.
Δικαστική Συνδρομή
  • γνωμοδότηση σε ανακριτική δικογραφία πυρκαγιάς με πιθανολογούμενη λαθρεμπορία ΕΦΚ (αρθ.118, Ν.2960/01).
  • εκτιμήσεις ακινήτων δικαστικής φύσης: οικοπέδου ΒΙΠΑ με κτίριο βιομηχανικής αποθήκης κατά alpha τράπεζα, ΤΡΙ-ορόφου οικοδομικού ημιτελούς κτίσματος αντί πλειστηριασμού
  • ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ  αμισθί Σύμβουλος-Ταμίας ΔΣ
  • αποτίμηση συνόλου οργάνων εργαστηριακής χημικής ανάλυσης με πιθανολόγηση δόλιας πτώχευσης
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λογισμός του ποσοστού απόρριψης του 3%  Δ.Φ.Κ. Ζυθοποιίας στην κατανάλωση
  • Εκτίμηση της αγοραίας αξίας  γεωργικού προϊόντος σε συνεταιρισμό
  • Εκτίμηση της αγοραίας αξίας οικοπεδικής έκτασης σε νήσο Κυκλάδων
  • Αποσφράγιση και απογραφή κληρονομιαίας περιουσίας.
ΠτΚ-Πτωχευτικός Κώδικας. 

    Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2112112,3 φαξ 210-2112114, κινητό 6974-610 611 Επικοινωνία: john@jz-katagis.eu  Σοφιανοπούλου 8, Κ. Πατήσια 11145