ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ & οικονομικός Εμπειρογνώμων -  ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

>    TECH: περιβαλλοντικά - υγειονομικά - ασφάλεια τροφίμων - ασφάλεια εργασίας - πυρκαγιές/εκρήξεις - τροχαία
>>  FINAN: Δοκ. Εκτιμητής Ακινήτων μέλος ΣΕΚΕ -   Κώδικας ΠτΚ άρθ. 99 συνδιαλλαγή, αρθ. 107 πτώχευση 

Επικοινωνία:        210-2112112,         210-2112113.          φαξ 210-2112114,          κινητό 6974-610 611
Αλληλογραφία και Επιδόσεις:  Σοφιανοπούλου 8,  Κ. Πατήσια 11145. www.jz-katagis.eu.   E-mail: john@jz-katagis.eu

ΕΚΤΑΚΤΟ * ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΒΙΝΤΕΟ ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ: ίδε στην διεύθυνση: 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΕΤΥnet 
(εντολές νομιμοποίησης της εκπροσώπησης Φορέων και εκτέλεσης ιδιωτικών πραγματογνωμοσυνών)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ:  
(αναθέσεις και περιπτώσεις)ΑΜΟΙΒΕΣ.

Η αποζημίωση γνωμοδοτήσεων βασίζεται με % ποσοστό επί της ελαχίστης αμοιβής μελετητή 
ΥΠΕΚΑ, δυνάμει του γινομένου "5000*λ" όπου λ=0,23368, ήτοι 1168,40 ευρω.
Ή/και σε δικαστικές αποφάσεις εφαρμόζεται το:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ     ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
στα χρηματοοικονομικά και Πτωχευτικό Κώδικα 
(ΠτΚ, άρθ. 99/συνδιαλλαγή και 107/πτωχεύσεις)


 
Δοκ. Εκτιμητής Ακινήτων μέλος Σ.ΕΚ.Ε.


Δικαστική Συνδρομή
  • γνωμοδότηση σε ανακριτική δικογραφία πυρκαγιάς με πιθανολογούμενη λαθρεμπορία ΕΦΚ (αρθ.118, Ν.2960/01).
  • εκτιμήσεις ακινήτων δικαστικής φύσης: οικοπέδου ΒΙΠΑ με κτίριο βιομηχανικής αποθήκης κατά alpha τράπεζα, ΤΡΙ-ορόφου οικοδομικού ημιτελούς κτίσματος αντί πλειστηριασμού
  • ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ  αμισθί Σύμβουλος-Ταμίας ΔΣ
  • αποτίμηση συνόλου οργάνων εργαστηριακής χημικής ανάλυσης με πιθανολόγηση δόλιας πτώχευσης
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λογισμός του ποσοστού απόρριψης του 3%  Δ.Φ.Κ. Ζυθοποιίας στην κατανάλωση
  • Εκτίμηση της αγοραίας αξίας  γεωργικού προϊόντος σε συνεταιρισμό
  • Εκτίμηση της αγοραίας αξίας οικοπεδικής έκτασης σε νήσο Κυκλάδων
  • Αποσφράγιση και απογραφή κληρονομιαίας περιουσίας.
ΠτΚ-Πτωχευτικός Κώδικας. 


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΕKA

(17Α-ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, 27Α-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ):

.
.


ΕΚΔΟΣΗ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ    ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    διαβίωσης και εργασίας:

σε Κ.Υ.Ε. για Λ.Κ.-Λοιπά Καταστήματα και σε Κ.Δ.-Κέντρα Διασκέδασης

Αποτύπωση  Χωροθέτησης Θορύβου Κ.Υ.Ε.

2. Μετρήσεις ακτινοβολίας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου και RF-Radio Frequences.   Κεραίες Κινητής τηλεφωνίας.


5. Ανίχνευση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών αερίων σε βιομηχανικά και μη περιβάλλοντα, κλειστούς εργασιακούς χώρους, πλοία με μετρητή DRAGER  X-am 8000 Multi Gass Detection device.

Ειδικά σε:    

Επιχειρήσεις επεξεργασίας Τροφίμων και KYE-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
         στο www.eudokimos.edu.gr του Κ.Δ.Β/Μ/ 1 eudokimos
ΙΔΕΤΕ ΤΑ προγράμματα εκπαίδευσης Εργαζομένων με έκδοση ΒΕΒΑΊΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

> Ασφάλειας & Υγιεινής των Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Ε.-Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της 
ΚΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ1616/Β/17-08-2007.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΕΤ βασικές αρχές Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων  Ε.Φ.Ε.Τ. 
πιστοποιημένο    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΕΦΕΤ  (επίπεδο 1)

> Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας αρθ. 48 και 49 του νόμου 3850/2010
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας

    Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2112112,3 φαξ 210-2112114, κινητό 6974-610 611 Επικοινωνία: john@jz-katagis.eu  Σοφιανοπούλου 8, Κ. Πατήσια 11145