ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 περιβαλλοντικά - τρόφιμα - ασφάλεια στην υγεία & εργασία - φοροοικονομικά επιχειρήσεων & Σχέδια επενδύσεων 


Επικοινωνία: 210-2112112, 210-2112113. φαξ 210-2112114, κινητό 6944-154201
Αλληλογραφία και Επιδόσεις: Σοφιανοπούλου 8, Κάτω Πατήσια 11145
e-mail: john@jz-katagis.eu


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΥΠΕKA  (17Α-ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ, 27Α-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ):

ΙΔΕΤΕ ΤΑ προγράμματα εκπαίδευσης Εργαζομένων στο www.eudokimos.edu.gr
> Ασφάλειας & Υγιεινής των Τροφίμων ΕΦΕΤ Υ.Ε.-Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
> Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας αρθ. 48 και 49 του νόμου 3850/2010


ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ:  (αναθέσεις και περιπτώσεις)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διαβίωσης και εργασίας:


Επιχειρήσεις επεξεργασίας Τροφίμων και KYE-Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

8. Μετρήσεις μικροβιακού Φορτίου νερού επεξεργασίας ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ
στα χρηματοοικονομικά και Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ, άρθ. 99/συνδιαλλαγή και 107/πτωχεύσεις)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2112112,3 φαξ 210-2112114, κινητό 6944-154201
Διεύθυνση επικοινωνίας: Σοφιανοπούλου 8, Κάτω Πατήσια 11145