ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΘΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
 1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  "ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"
  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τροφίμων
  • ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ σε θέματα ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚτΠ
 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
 1. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ