Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής  Ενηλίκων:
  • Υπ. Παιδείας(ΕΟΠΠΕΠ): ΕΒ 19264/2014
  • ΕΦΕΤ:  1261694102/2014,   636/2004.
  • ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ045/024: 25442/2007


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

στα μαθήματα των  Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ  Ι.Ε.Κ.

Ειδικότητες στα Δημόσια ΙΕΚ. 
Επιλέξτε την ειδικότητα σας και μετά το μάθημα το οποίο διδάσκεστε στο ΔΙΕΚ.
Για απορίες επικοινωνείστε με τον Εκπαιδευτή-σας στα: 

jzkatagis@gmail.com 

ή/και 

sms στο 6974610611 cosmote.