ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ μαθήματα των  Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ  Ι.Ε.Κ.



μάθημα-1: ΓΕΝΙΚΗ  ΧΗΜΕΙΑ  * Α' Εξαμήνου

μάθημα-2: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ * Γ' Εξαμήνου

μάθημα-4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ * Δ' Εξαμήνου