Βοηθός Φαρμακείου-#3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ μαθήματα των Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΒΟΗΘ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ UV-VIS #3

Εκφράσεις Συγκέντρωσης Διαλυμάτων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΘΕΝΗ

μάθημα-1: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ * Α' Εξαμήνου

μάθημα-2: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ * Γ' Εξαμήνου

μάθημα-3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ * Β' Εξαμήνου

μάθημα-4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ * Δ' Εξαμήνου

2019Β-β φαρμακείου-ΜΕΘ ΕΛ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

John Katagis www.eudokimos.gr B.C.I. - Business Conformity Institute

επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα