ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-#1

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-#1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ μαθήματα των Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

μάθημα-1: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ' Εξαμήνου

  • ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ "ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΛΗΣ "ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τροφίμων

  • ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ σε θέματα ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚτΠ

  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-#11.

  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-#11.

  • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-#11.

μάθημα-2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α' Εξαμήνου

μάθημα-3: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α' Εξαμήνου

John Katagis www.eudokimos.gr B.C.I. - Business Conformity Institute

επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα