ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Add Headings and they will appear in your table of contents.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ μαθήματα των  Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ  Ι.Ε.Κ. στις Ειδικότητες 

Βοηθού Φαρμακείου & Τεχνικού  Φαρμάκων, Καλλυντικών & Παρεμφερών Προϊόντων

οι σημειώσεις και ερωτησεις εξετάσεων διανέμονται  στους  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ στα τμήματα διδασκαλίας του Εκπαιδευτή

       Εκφράσεις Συγκέντρωσης Διαλυμάτων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΘΕΝΗ


* Α'   ΕΞΑΜΗΝΟ ......................................................................................................................

1: ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

2: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 

* Β'   ΕΞΑΜΗΝΟ ......................................................................................................................

4: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 5:  Α 

6: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ  

* Γ'   ΕΞΑΜΗΝΟ ......................................................................................................................

7: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

* Δ'   ΕΞΑΜΗΝΟ ......................................................................................................................

8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

*ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ


9: ΕΟΠΠΕΠ.  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ειδ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Κ&ΠΠ   ----   εξετάσεις πιστοποίησης

John Katagis www.eudokimos.gr B.C.I. - Business Conformity Institute

επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα