ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ-#4

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ μαθήματα των Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

& ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ-#4

ΜΑΘΗΜΑ-1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ISO 9001

ΜΑΘΗΜΑ-2: ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ

   • σημειώσεις διδασκαλίας

   • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-#42.

   • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-#42.

   • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-#42.

John Katagis www.eudokimos.gr B.C.I. - Business Conformity Institute

επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα