Εμπειρία στα ΟικονομοΤεχνικά Επιχειρήσεων

Post date: Apr 30, 2012 7:0:39 AM

2003 - 2006 University of SUNDERLAND, Business School, MBA in International Marketing

ΤΕΕ: 47950/86.

ΣΠΟΥΔΕΣ

.

Μ

BA in International Marketing. Business School, Sunderland University

Certificate in Computing Science. Imperial College. University of London.

1986 - 1987 IMPERIAL COLLEGE. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών σε Η/Υ - Computing Science.

1997 - 2000 University of SUNDERLAND. Business School. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.

Part time ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ in BA στο Διεθνές Μάρκετινγκ.

2003 - 2006 University of SUNDERLAND. Business School. ΜΑΣΤΕΡΣ.

Part time MBA στο Διεθνές Μάρκετινγκ.

Πτυχιακή Εργασία: "An integrated marketing communications approach for the

manufacturing businesses, given their limited resources. Application at an

electric automations manufacturing industry ".

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οικονομοτεχνικών που αφορούν επιχειρήσεις (εμπόριο), λογιστικής & φοροτεχνικών

ΚΑΤΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΩΗ – ΑΖ 133 623 χημικός μηχανικός ΕΜΠ. Μέλος

ΤΕ.Φ.Υ. -

V

1998

BIEX AE. Ανάπτυξη μέρους του οργανογράμματος του ISO 9001 του εργοστασίου. Πιστοποιήθηκε.

Έγκριση αίτησης Προγράμματος Κατάρτισης βάσει προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% ύψους 1,95 εκ

/04. Κατασκευή ιδιόκτητου γραφείου

1999

‘Στρατηγική & Σχεδιασμός Μάρκετινγκ’(Planning Mkg) IΕΚ Αιγάλεω [56 ώρες].

2000

‘Στρατηγική & Σχεδιασμός Μάρκετινγκ’(Planning Mkg) IΕΚ Νικαίας [29 ώρες].

2000

‘Κωδικοποίηση- Bar Code προϊόντων’ IΕΚ Χαϊδαρίου [12 ώρες].

2000

‘Διεθνές Μάρκετινγκ’ IΕΚ Χαϊδαρίου [10 ώρες].

2000

‘Οικονομική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων’ IΕΚ Περιστερίου [84 ώρες].

2001

‘Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων’ IΕΚ Περιστερίου [56 ώρες].

2001

‘Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΙΙ IΕΚ Περιστερίου [28 ώρες].

2002

‘Τουριστικό & Αεροπορικό Μάρκετινγκ’ IΕΚ Περιστερίου [ 9 ώρες].

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Καθηγητής σε Ειδικότητες ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληροφορικής.

2002

ΕΔΡΑ: στην ίδια δ/νση στον 2ο όροφο της Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 88, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13231.

1994 “Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου”. ΙΕΚ Περιστερίου Ειδικότητα 32/Α. [28 ώρες].

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992

Εκπαιδευτής στο Εργαστήριο Πληροφορικής, σε θέματα MS-DOS, WORD, WINDOWS.

MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGIES Training, Κρημνιανιώτης Νίκος. Εκπαιδευτής τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων και επιπτώσεων στο Περιβάλλον. [160 ώρες].

Συγγραφή τεχνικών σημειώσεων διάρθρωσης προγράμματος διδασκαλίας και ύλης. Δήμοι Αιγάλεω, Αχαρνών.

1991 01/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Μπέης Στέλιος

Εκπαιδευτής ΕΚΤ σε LOTUS-123, WS2000, MS DOS και βασικών εννοιών Η/Υ, [105 ώρες].

στον Δήμο Μεγαλούπολης, και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Κεντρικής Γορτυνίας.

1990 12/12. Έναρξη επιτηδεύματος ως Καθηγητής Πληροφορικής στη Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

Οι του ΚΕΠΥΟ προς φορολόγηση Κωδικοί Αντικειμένων Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. περιγράφουν την επαγγελματική δραστηριότητα και εμπειρία μου, οι αρμόδιοι στην εν λόγω ειδικότητα έχουν:

ΚΑΔ:741 41 101 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 70221104 υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης,

ΚΑΔ: 741 41 300 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 70221300 υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ επιχειρήσεων,

ΚΑΔ: 741 41 701 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 70221105 υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε

κοινοτικά προγράμματα

ΚΑΔ:741 41 097 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 70221210 υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,

ΚΑΔ: 741 41 504 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 70221504 υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας

Επισυνάπτεται Βεβαίωση Εγκαταστάσεων Εσωτερικού της Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης.

Δικαιολογητικά

& Τεκμήρια

Στην ειδικότητα

Πραγματογνώμονα:

Οικονομοτεχνικών που αφορούν επιχειρήσεις (εμπόριο), λογιστικής & φοροτεχνικών

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αξίας 824,116.97 €

ΚΑΔ: 741 41 701 ΣΤΑΚΟΔ-’08/ 702 21 105

υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την

ένταξη τους σε κοινοτικά προγράμματα

Στρατ. Υποχρεώσεις: ΣΥΠ Δνέας 9/88-5/90.

Επαγγελματικές Συμμετοχές IQA-IRCA: Q 960080/96, ΤΕΕ (47950/86), ΕΕΔΕ (18388/94), ΙΔΙΠ (6287/94).

ΤΕ.Φ.Υ. -

V

14-12-2011. Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Απ. Συνδιαλλαγής 1002/2011.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Μεσολάβησης στις οικονομικές παραμέτρους εξυγίανσης με την Διαδικασία Συνδιαλλαγής άρθ. 99/ΠτΚ/ν.4013/11 στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και ικανοποίησης πιστωτών της ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ.

26-01-2011. Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Απ. Συνδιαλλαγής 736/2010.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Μεσολάβησης στις οικονομικές παραμέτρους εξυγίανσης με την Διαδικασία Συνδιαλλαγής άρθ. 99/ΠτΚ στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και ικανοποίησης πιστωτών της MADLEN ABEE.

22-12-2010. Πρωτοδικείο Πειραιά. Ε’ ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ. Βούλευμα Συμβουλίου

Πλημμελειοδικών Πειραιώς 208/2009. {Κύρια ανάκριση}

Αναλυτική διακρίβωση του συνολικού ποσού των υπερβαινόντων του νόμιμου ποσοστού τόκων τραπεζικών χρεογράφων ληφθέντων δια προεξόφληση άλλων μεταχρονολογημένων επιταγών.

21-10-2009. Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών. Απ. Πτώχευσης 45393/402/2009.

Διερεύνηση των οικονομικών παραμέτρων πτώχευσης και αξιολόγησης του προτεινόμενου σχεδίου αναδιοργάνωσης & ικανοποίησης πιστωτών της ΕΛ.ΚΕ.ΣΗ.Π. ΑΕ-ΕΑΝ ΕΛΛΑΣ.

/-2009 ΕΣΠΑ – Υπεύθυνος Έργου: EPSILON-0350.

Πρόγραμμα:

Κ. ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΕΑ-47773, 18/12/2009

Ύψος πρότασης: 155,636.00 €.

αρνητική αξιολόγηση [40/100] ΜΗ επιχορηγούμενη λόγω

ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΕΣΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

/-2009 ΕΣΠΑ – Υπεύθυνος Έργου: EPSILON-0350.

Πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΛΤΑΪΝΑ – ΕΑ-38120, 18/12/2009

Ύψος πρότασης: 251,250.00 €.

αρνητική αξιολόγηση [40/100] ΜΗ επιχορηγούμενη λόγω

ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

/-2009 ΕΣΠΑ – Υπεύθυνος Έργου: EPSILON-0350.

Πρόγραμμα:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-Α.Π.41240/ΕΥΣ6713/26-8-09

Ύψος πρότασης: 8,000.00 €.

Θετική αξιολόγηση [70/100] ΜΗ επιχορηγούμενη λόγω

ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΟΡΩΝ

/-1997 ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΟΥ ΟΕ. Βιοτεχνία Παιδικών Επίπλων. Νικησιανή Καβάλας.

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Έγκριση Επιδότησης [100%] Επιχειρησιακού Προγράμματος

10,000,000 ΔΡΧ/29,347.03

/-1997 ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΟΥ ΟΕ. Βιοτεχνία Παιδικών Επίπλων. Νικησιανή Καβάλας.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Έγκριση Επιδότησης [40%] Επιχειρησιακού Προγράμματος

75,000,000 ΔΡΧ/220,102.71

/-1999 ΒΙΕΧ ΑΕ. Μεταλλικές Κατασκευές. Ελευσίνα. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Έγκριση Επιδότησης [100%] Κατάρτισης από ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 045

εκπαίδευσης Εργαζομένων σε Μεθόδους Ραδιογραφίας και Μαγνητικών.

900,000 ΔΡΧ/2,641.23 €.

/-2002 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ. Εκκλησιαστικά Ορειχάλκινα Είδη. Αθήνα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.7.1. Αττική.

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 148,000 ΕΥΡΩ. [45%]

/-2005 γραφείο EUDOKIMOS. Παροχή υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης

και Μελετών. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΟΜΜΕΧ.

/-2005 γραφείο EUDOKIMOS.

ΟΑΕΔ. Επιδότηση ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγκριση Επιχορήγησης 4,200 ΕΥΡΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Βεβαίωση Εγκαταστάσεων

Εσωτερικού

της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

Βορείου   Ηπείρου  88

ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

Βεβαιώσεις ΚΑΔ-ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

φυσικού προσώπου επιτηδευματία,

με ημερομηνία μεταβολής 26 Οκτωβρίου 1994 της έναρξης δραστηριότητας ελευθέριου επαγγέλματος από 12.12.1990.

Ακολουθεί φυσικό αρχείο των Βεβαιώσεων ΚΑΔ από την ΔΟ.Υ Πετρούπολης.

ΝΕΟΙ ΚΑΔ 2008